111 Kilmainham Square, Kilmainham, Dublin 8

€395,000
  • 83.4 m²

  • 3 beds


Ber: B3